Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Trygghetsteam

Trygghetsteamen ska arbeta med fall av upprepad mobbing, trakasserier, diskriminering och andra kränkande handlingar, vilka avses i Skollagen (2010:800) 6 kap samt Diskrimineringslagen (2008:567) om förbud mot alla former av diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Trygghetsteamen är delaktiga i utredningar av kränkningar mellan elever och arbetar fram skolans likabehandlingsplan. De följer upp de problem som finns med lärare, mentorer och i vissa fall även elever och föräldrar.

Alstermoskolan (0474-474 60)
Mathilda Alvarsson
Pernilla Juel
Daniel Steen
Frida Karlsson

Lenhovdaskolan (0474-473 13)
Mia Friberg
Caroline Wreinert
Susanne Pettersen
Sara Klaéson

Nottebäckskolan (0474-472 46)
Annica Nilsson
Linda Wilson

Åsedaskolan F-6 (0474-471 18)
Linda Erlandsson
Kajsa Magnusson
Jesper Lindahl
Lena Nelson

Åsedaskolan 7-9 (0474-471 09)
Ingemar Svensson
Ibazer Pelivani
Karl Löfqvist
Amanda Hellgren
Linnea Knutsson

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-30

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge