Uppvidinge kommun, till startsida
Särskolan i Lenhovda Uppvidinge kommun

Särskola

Barn och ungdomar som inte kan följa grundskolans kursplan erbjuds skolgång i särskolan. I särskolan utgår man ifrån att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande och eleverna får stöd på den nivå de befinner sig. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Klasserna i grundsärskolan är små.
 
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. När beslut fattas om att en elev ska tas emot i särskolan beslutas också om vilken kursplan (grundsärskolans eller träningsskolans) eleven ska följa.
 
Grundsärskolan är nioårig. Om en elev i grundsärskolan efter det nionde skolåret inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås har eleven rätt att slutföra sin utbildning i grundsärskolan under ytterligare två.
 
Läroplan och kursplan
Grundsärskolan har en egen läroplan och en kursplan som utgår från varje elevs förutsättningar. Kursplanen för grundsärskolan omfattar samma ämnen som grundskolan utom språkval. Efter avslutad skolgång får eleven ett intyg, vilket kan kompletteras med ett allmänt studieomdöme.
 
Vårdnadshavare och elev kan begära betyg som sätts i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin. Betyg sätts från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 när ett ämne har avslutats. Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.
 
Träningsskolans kursplan innehåller fem undervisningsområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Betyg sätts ej i träningsskolan.
 
Särskolans placering
Särskolan är placerad i Lenhovda. Högstadieeleverna får en del av sin undervisning i Älghult.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-28
Maximera
Minimera
Kontakt

Uppvidinge grundsärskola
Kyrkogatan 5
364 41  Lenhovda
Telefon 0474-473 12

Tillförordnad rektor
Lena Darnell
0474-473 86
070-140 73 49
lena.darnell@uppvidinge.se

Rektor
Sara Klaéson
Telefon 0474-473 86
Mobil 070-315 75 06
sara.klaeson@uppvidinge.se

Skoladministratör
Johanna Jonsson
Telefon 0474-474 02
johanna.jonsson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge