Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Bygga och bo

Om du ska bygga nytt, bygga till eller på annat sätt ändra en byggnad kan du behöva bygglov. För åtgärder som inte kräver bygglov kan det i vissa fall kräva en anmälan.

I vänsterspalten kan du läsa mer om bygglov, rivningslov, marklov och anmälningspliktiga åtgärder. Du hittar även information om bland annat detaljplaner, lediga tomter och strandskyddsdispens.Sidan senast uppdaterad: 2018-09-21
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda
Fax 0474-470 60
mbn@uppvidinge.se

Förvaltningschef
Karin Holst
Telefon  0474-470 84
karin.holst@uppvidinge.se

Byggnadsinspektör
Pannida Khammeeseenon
Telefon  0474-470 69
pannida.khammeeseenon@uppvidinge.se

Kart-, mät- och GIS-ansvarig
Henrik Johansson
Telefon 0474-470 71
henrik.johansson@uppvidinge.se

Planarkitekt
Oskar Johansson
Telefon 0474-470 68
oskar.johansson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge