Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Energi och klimat

Våra utsläpp av växthusgaser leder till negativ påverkan på klimatet och är en av de viktigaste frågorna i vår tid.

Utsläppen hänger till stor del ihop med vår energiförbrukning vilket gör frågan om förnyelsebar energi och minskad energiförbrukning till en prioriterad fråga för Uppvidinge kommun.

All vår energianvändning påverkar vår miljö på något sätt och vi har alla möjligheten att bidra till ett bättre klimat.

Uppvidinge kommuns övergripande mål är att skapa ett långsiktigt och hållbart energisystem – hushålla med de resurser som finns samt prioritera energi från förnyelsebara källor. Vår energiförsörjning ska vara säker, ekonomisk och ekologiskt hållbar.

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-23


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge