Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Gator, vägar och parker

Tekniska avdelningen ansvarar för underhållet av cirka 82 kilometer kommunala gator, drift och underhåll av gatubelysning samt skötsel av parker och grönytor i tätorterna. Vi sköter även snöröjningen av 430 kilometer enskilda vägar runt om i kommunen.

Underhållet av det kommunala gatuvägnätet omfattar

  • Barmarksrenhållning: sopning av gator, gång- och cykelvägar, slaghackning längs med gator och tömning av papperskorgar.
  • Vinterväghållning: snöröjning och halkbekämpning.
  • Beläggningsunderhåll: asfaltering av gator, gång- och cykelbanor, akut lagning av hål i gator samt justering av kantstenar och stensättningsarbeten.
  • Dagvattenavledning: rensning av diken, trummor, ledningar och slamsugning av brunnar samt utbyte och komplettering av dagvattenbrunnar.
  • Trafikanvisning: underhåll och utbyte av vägmärken och vägvisningsskyltar samt förbättring av vägmarkeringar såsom spärrområden och stopplinjer.
Trafikverkets ansvar
Trafikverket är väghållare på riksvägarna och länsvägarna i kommunen, vilket även omfattar genomfarterna i tätorterna. På dessa vägar ansvarar Trafikverket för underhåll av belysning, asfalt och dagvatten.

Kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921 eller läs mer på Trafikverkets webbsida, se länk till höger.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-19
Maximera
Minimera
Kontakt

Tekniska avdelningen tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

Avdelningschef
Staffan Åberg
Telefon 0474-470 77
staffan.aberg@uppvidinge.se

Länkar
Trafikverket
Trafikverkets sökfunktion för trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge