Uppvidinge kommun, till startsida

Sophämtning

Hushållsavfallet ska sorteras i röda och gröna påsar som du får av kommunen. I stället för röda påsar går det också bra att använda plastpåsen från affären eller köpta avfallspåsar. Knyt påsarna med två knutar och lägg dem i sopkärlet, alla påsar i samma kärl. Läs mer om sortering i olikfärgade påsar under rubriken Sortering och återvinning.

Sopkärlet töms normalt var fjortonde dag. Hämtning sker mellan 07.00 och 16.00.

Nya påsar
Du får nya rullar med röda och gröna påsar genom att knyta fast en påse av önskad färg runt sopkärlets handtag. Vid nästa sophämtning lämnas önskad rulle ovanpå sopkärlet

Placering av sopkärlet
Sopkärlet ska vara placerat på hårdgjord yta högst 10 meter från tomtgränsen. Vänd kärlet så att handtaget är riktat mot gatan för att underlätta för hämtningspersonalen.

Dragvägen för sopkärlet fram till sopbilen ska vara hårdgjord för att det ska vara enkelt att förflytta kärlet. Gång med lösgrus godkänns inte som underlag utan då får du själv rulla ut kärlet till tomtgränsen. På vintern måste hämtningsplatsen skottas och vid behov även sandas. Längre avstånd än 10 meter mellan sopkärlet och tomtgränsen medför gångavståndstillägg.

Står ditt sopkärl i fasadskåp måste du förse skåpet med en ramp som underlättar ut- och införsel av kärlet. Reglerna gäller även för verksamheter med soprum. För denna tjänst utgår placeringstillägg.

Inkörning vid helgdagar
Inkörningar sker om röd dag infaller någon gång under tömningsveckan. Sophämtningen kan då bli tidigarelagd eller förskjuten en dag även om det är vardag då just ditt kärl normalt ska tömmas. Kom ihåg att ställa ut ditt kärl på morgonen dagen innan du normalt ska ha tömning så att det säkert står ute då sopbilen kommer!

Har sopkärlet inte blivit tömt?
Om Ohlssons av någon anledning inte har kunnat tömma sopkärlet lämnar de en lapp som talar om varför och vad du kan göra för att förhindra att det händer igen. Om sopkärlet inte blivit tömt men ingen lapp har lämnats anmäler du det till Kundtjänst, se högerspalten.

Märkning av sopkärl
Alla sopkärl är märkta med ett klistermärke och en signalkrets som är unik för varje kärl. Märkningen ser ut som en liten rund bricka och sitter på framsidan av kärlet. Varje gång kärlet töms registreras det i ett datasystem med datum och klockslag. Systemet innebär att du kan vara säker på att få den tjänst som du betalar för.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-11
Maximera
Minimera
Kontakt

Kundtjänst
Telefon 0474-470 75

Handläggare för abonnentfrågor
Carina Lindau
Telefon 0474-470 63
tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

Dokument

Turlista grovsoporPDF

RenhållningstaxaPDF

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge