Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kartor, mätning och geografisk information

På Miljö- och byggnadsförvaltningen handhar vi en digital kartdatabas över kommunens nio tätorter med en area på 3 500 hektar. Kartdatabasen ligger till grund för olika kartprodukter såsom grundkartor, nybyggnadskartor, tomtkartor, markägarkartor, adresskartor, turistkartor, andra specialkartor samt projekteringsunderlag. Kartdatabasen ajourförs kontinuerligt med fastighetsgränser och ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar, servitut och detaljer såsom hus, slänter, anläggningar, höjduppgifter med mera.

Vi medverkar vid fastighetsbildning, avstyckningar och fastighetsregleringar inom planlagt område samt är kommunens ombud i lantmäteriförrättningar.

Vi ansvarar även för juridiska handlingar i samband med markaffärer inom planlagt område samt servitut och nyttjanderättsavtal. Andra verksamhetsområden är adressregister och byggnadsregister vid fastighetsdatasystemet, utsättningar, inmätningar och avvägningar samt fastighetsförteckningar.

Verksamhetens hjälpmedel består av en totalstation Topcon PS-103A samt GPS Topcon FC-336 med Nätverks-RTK och tillhörande fältdator.
De programvaror vi använder oss av för beräkning, kartuppbyggnad samt att hantera övrig geografisk information är Adtollos Topocad samt VA-utvecklings MyCarta.

För utskrift har vi en A0-Bläckstråleplotter i färg samt en A3 färglaser.

Vid beställning av kartor, mätningsuppdrag och geografisk information, se högerspalten.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-04
Maximera
Minimera
Kontakt

Kart-, mät- och GIS-ansvarig
Henrik Johansson
Telefon 0474-470 71
henrik.johansson@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge