Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser.

Vid rivning utom detaljplan kan det krävas en anmälan. Du kan läsa mer om anmälningsplikt under "Anmälan" i vänsterspalten.

Handlingar som krävs för ansökan:

  • Underskriven Ansökningsblankett
  • Situationsplan där byggnaden/byggnadsdelen som ska rivas markeras.
  • Foton
  • I vissa fall kan även anmälan om kontrollansvarig krävas.

Observera att

Rivningsarbetet inte får påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har beviljat startbesked.

Inför startbesked ska en rivningsplan med tillhörande materialinventering redovisas. Dettta gäller även om åtgärden endast är anmälningspliktig.  

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge