Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Vindkraft

Sveriges energipolitik syftar till att underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, energiförsörjningen ska i framtiden baseras på varaktiga och förnyelsebara energikällor som till exempel vindkraft. År 2009 beslutade riksdagen, i enighet med propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik (prop. 2008/09:163) om en planeringsram för vindkraft på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Planeringsramen anger de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark och vattenområden.

Energimyndigheten har pekat ut en stor del av Uppvidinge kommuns västra delar som riksintresse för vindbruk. Ett riksintresse för vindbruk är ett planeringsunderlag som möjliggör att de bäst lämpade områdena med bäst vindresurser kan användas till framtida vindkraftsetableringar. Att ett område pekas ut innebär att det är särskilt lämpat för vindkraft ur ett nationellt perspektiv. Utpekandet av riksintresse har lett till att ett stort antal projektörer visat sitt intresse för att etablera sig här.

I Översiktsplanen för Uppvidinge kommun finns ett ställningstagande att det i översiktsplanen bör ges möjlighet för vindkraften att fram till 2020 kunna byggas ut till nivån 500 GWh (0,5 TWh). Vindkraften behandlas i översiktsplanen kapitel 13. Översiktsplanen hittar du här.öppnas i nytt fönster

Mer information om nuläget för vindkraften i Uppvidinge, vilka regler som gäller vid prövning och vindkraftens påverkan på omgivningen hittar du under fliken Vindkraftsinformation till vänster.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21
Maximera
Minimera
Kontakt

 

Rörande ansökan eller anmälan enligt miljöbalken kontakta:

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Annica Carlsson
Telefon 0474-470 83
annica.carlsson@uppvidinge.se

Rörande fullmäktiges hantering av vindkraftärenden eller det som står i översiktsplanen kontakta:

Planerare/utvecklare
Oskar Johansson
Telefon 0474-470 24
oskar.johansson@uppvidinge.se

Vid frågor som rör plan- och bygglagen kontakta:

Byggnadsinspektör
Pannida Khammeeseenon
Telefon 0474-470 69
pannida.khammeeseenon@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge