Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i kommunen erbjuder stöd, service och omvårdnad, det vill säga, det som du kan behöva för att klara det dagliga livet. Målet är att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. När det inte längre är möjligt finns våra särskilda boenden för permanent boende och tillfälliga platser för avlastning och växelvård att tillgå.

Personer i alla åldrar som har behov kan få insatserna och de beviljas efter en individuell bedömning.

Äldreomsorgen ansvarar för kommunens särskilda boenden, hemtjänst, tillfälliga platser, dagverksamheter, anhörigstöd, trygghetslarm och färdtjänst.

Lokala värdighetsgarantier
Socialnämnden har beslutat om vilka tre lokala värdighetsgarantier som ska gälla inom äldreomsorgen i Uppvidinge kommun från och med den 1 april 2014. En värdighetsgaranti är något utöver den/de insatser som redan är beviljade. Utvärdering av de lokala värdighetsgarantierna har skett under 2015 och vissa mindre justeringar har gjorts på de tidigare beslutade garantierna.

  • Personer inom äldreomsorgen med insatser enlig SoL (socialtjänstlagen) har en utsedd kontaktman. Gäller dock inte personer med enbart larm och/eller matdistribution.
  • Då ett planerat besök inom äldreomsorgen blir försenat med 30 minuter eller mer, blir den enskilde kontaktad
  • Personal som arbetar inom äldreomsorgen presenterar sig samt bär en textad namnskylt.

De lokala värdighetsgarantierna har tagits fram utifrån värdegrunden, värdigt liv och välbefinnande, som beskrivs i socialtjänstlagen. Om Du inte tycker att äldreomsorgen uppfyller en värdighetsgaranti tar vi tacksamt emot din synpunkt/klagomål här via Tyck till-funktionen på vår webbplats eller foldern "Tyck Till". Du kan också lämna din synpunkt/klagomål till någon i personalen eller till områdeschefen.

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-01
Maximera
Minimera
Kontakt

Vård- och omsorgschef
Yvonne Hellsten
Telefon 0474-472 79
Mobil 076-886 70 55
yvonne.hellsten@uppvidinge.se

Biståndshandläggare
Älghult
Sabina Rosén
Telefon 0474-473 92
sabina.rosen@uppvidinge.se

Lenhovda
Julia Petersson
Telefon 0474- 472 95
julia.petersson@uppvidinge.se

Norrhult, Klavreström
Christina Törnqvist
Telefon 0474-473 91
christina.tornqvist@uppvidinge.se

Åseda
Linnéa Lundgren
Telefon 0474-473 90
linnea.lundgren@uppvidinge.se

LSS- handläggare
Åsa Mauritzsson
Telefon 0474-472 91
asa.mauritzsson@uppvidinge.se

Julia Petersson
Telefon 0474- 472 95
julia.petersson@uppvidinge.se

Telefontid 8.30-10.00
Om du ringer på annan tid meddela växeln namn och telefonnummer så ringer handläggaren upp när de har möjlighet.

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge