Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Funktionsnedsättning

Personer som har behov av stöd och service på grund av en funktionsnedsättning kan få insatser enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller
SoL - socialtjänstlagen.

Insatser som idag bla kan sökas i kommunen är: personlig assistans, ledsagarservice, bostad med särskild service, korttidstillsyn, korttidsvistelse, kontaktperson, daglig verksamhet samt upprättande av individuell plan.

Råd och stöd är en insats som söks hos Landstinget.
Du kan vända dig till kommunens LSS-handläggare som kan vara behjälplig med ansökan.

I menyraden till vänster kan du söka dig fram och läsa mera om de olika insatserna.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-16

Kontakt

LSS-handläggare

Sabina Rosén
Telefon 0474-473 92
sabina.rosen@uppvidinge.se

Carina Petersson
0474-472 91
Carina.Petersson@uppvidinge.se

Telefontid 8.30-9.30

Broschyr om LSSPDF

Blankett ansökan om särskilda insatser enligt LSSPDF
Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge