Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Hemsjukvård

Hemsjukvården

Hemsjukvården ansvarar för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boendeformer samt för kommuninvånare i alla åldrar som bor i eget boende, om de inte kan ta sig till sin vårdcentral.  Hemsjukvården arbetar i allt större utsträckning med avancerad hemsjukvård. Avancerad hemdsjukvård innefattar vård av svårt sjuka, vård i livets slut och hantering av medicinteknisk utrustning i hemmen.

Sjuksköterskor/distriktssköterskor i hemsjukvården ansvarar för den medicinska omvårdnaden, bedömer behov av och utför hälso- och sjukvårdsinsatser. I arbetsuppgifterna ingår det även att handleda, instruera och utbilda annan personal.

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter:
- hälso- och sjukvårdsinriktade insatser i ordinärt och särskilt boende
- rådgivande, stödjande och handledande funktion för övrig vårdpersonal

Distriktsrehab

Distriktrehab ansvarar för hemrehabilitering och hjälpmedelsutprovning för kommunens invånare över 18 år. Gruppen består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniker. Verksamheten är kommunövergripande och förlagd i både särskilda och ordinära boendeformer.

I ansvaret som arbetsterapeut och sjukgymnast ingår bland annat hjälpmedelsutprovning, aktiv rehabilitering och bostadsanpassningar för vårdtagare.
Arbetet innefattar även handledning och utbildning för övrig vårdpersonal samt arbete som internkonsult för områdeschefer i arbetsmiljöfrågor och för sjuksköterskor i specifika omvårdnadsfrågor. Teknikern arbetar med service och underhåll av medicinsk-teknisk utrustning i kommunen.


Har du synpunkter på den vård du får?
Vänd dig i första hand till den sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som är ansvarig för din vård.
Du kan även kontakta
-         Hälso- och sjukvårdschefen eller
-         Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Om du inte vill kontakta någon av ovanstående kan du kontakta socialchefen.

Råd och hjälp kan du få av Patientnämnden. Uppvidinge kommun betalar för att landstingets patientnämnd även ska ta hand om frågor i vår verksamhet. Du kan vända dig till Patientnämnden och få hjälp.
Patientnämnden ska
-         främja kontakterna mellan patient och personal
-         hjälpa patienterna att få den information de behöver för att ta tillvara sina intressen
-         hänvisa till rätt myndighet
rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-03
Maximera
Minimera
Kontakt

Hälso- och sjukvårdschef

Carina Asp
Telefon 0474-472 81
carina.asp@uppvidinge.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Lena Bodin
Telefon 0474-473 37
lena.bodin@uppvidinge.se

Hemsjukvård
Åseda
Telefon 0474-471 62
Telefontid vardagar: 9:30-10:00
Gruppledare Lillemor Snygg

Norrhult
Telefon 0474-472 32
Telefontid vardagar: 9:30-10:00
Gruppledare Jenny Johansson

Lenhovda
Telefon 0474-473 27
Telefontid vardagar: 9:30-10:00
Gruppledare Emma Ekstrand

Älghult
Telefon 0481-474 35
Telefontid vardagar: 07:30-08:00
Gruppledare Jenny Virstedt

Distriktsrehab
Telefon 0474-473 47
Telefontid: vardagar 08:00-09:00
Gruppledare Lina Hördegård

Patientnämnden
Telefon: 0470-58 85 42
Webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge