Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Barn, ungdom och familj

Social beredskap
Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg har daglig beredskap under kontorstid genom mottagningstelefonen. Övrig tid kontaktar du den sociala beredskapen genom SOS Alarm.

Socialnämnden arbetar för

  • att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden.
  • att i ett nära samarbete med föräldrar främja en positiv utveckling hos barn och ungdom.

Inom kommunens socialtjänst erbjuder vi stöd i form av kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller kontakt med behandlare inom öppenvård. I öppenvården arbetar behandlare med olika kompetenser riktat till familjer. På olika sätt arbetar vi för att barn och föräldrar ska ha det bra. Inom barn och familj har vi ingen specifik kompetens inom psykiatri, däremot möter vi familjer i alla situationer och stöttar upp där behov finns. Till grund för insatser ligger ett biståndsbeslut efter utredning av socialsekreterare.

Det finns ett psykiatriteam inom öppenvården som är riktat till vuxna som behöver stöd. De som arbetar där har stor erfarenhet av psykiatriska diagnoser och kan samverka med personal från barn och familj då det behövs.

I kommunen har vi även en familjecentral (för barn mellan 0-6 år) där personal från socialtjänsten medverkar för att kunna ge rådgivning. Personal från socialtjänsten kan genom denna verksamhet lotsa vidare familjer som behöver stöd.

I skolorna i kommunen finns det tillgång till elevhälsan, där skolkuratorer samt skolpsykolog arbetar. Vid psykiatrisk problematik kan de stötta vårdnadshavare eller ungdomen själv genom kontakt med Region Kronoberg, barn- och ungdomspyskiatrin i Växjö, alternativt till barn- och ungdomshälsan i Växjö.

Information om socialtjänsten för barn och unga

Kollpåsoc.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du ta reda på vad socialtjänsten, soc, kan göra för dig som är barn eller ung. Informationen kommer från Barnombudsmannen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-18
Maximera
Minimera
Kontakt

Mottagningsfunktion

Nya ansökningar/anmälningar
växel 0474-470 00
Telefontid: Vardagar kl 8.30-10.30
socialkontoret@uppvidinge.se

Socialförvaltningen
Box 43
364 03 Lenhovda

Orosanmälan
Vill du göra en oroanmälan använd blanketten i denna länkWord eller ring 0474-470 00.

Socialjour
Efter kontorstid, kvällar och helger
ring 112                 

Individ- och familjeomsorgschef
Hanna Neuwirth
hanna.neuwirth@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge