Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Ekonomisk hjälp och stöd

Ekonomiskt bistånd

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Stödet regleras i socialtjänstlagen. Den som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer under Ekonomiskt bistånd.

Budget- och skuldrådgivning

Hos kommunens budget- och skuldrådgivning kan du få hjälp med

  • budgetrådgivning, konkreta råd om hushållets ekonomi.
  • skuldrådgivning där vi går igenom dina skulder och försöker hitta lösningar som förbättrar din skuldsituation.
  • skuldsanering. Skuldsaneringslagen kan ge dem som är mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller avskrivna. Vi kan informera, hjälpa och stötta vid en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden.
Sidan senast uppdaterad: 2016-01-07

Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Telefon 0474-470 00 (växel)

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge