Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Vinterväghållning

Kommunen snöröjer kommunala gator, vägsamfälligheter med statsbidrag och hundrametersvägar*. Trafikverket snöröjer riksvägar och länsvägar i kommunen.

Kommunen anlitar Uppvidinge Lastbilcentral för snöröjning och halkbekämpning. Har du frågor om snöröjning och halkbekämpning, ring Uppvidinge kommun 0474-470 00.

Snöröjning

Snöröjningen påbörjas vanligtvis när det har fallit åtta till tolv centimeter snö och om möjligt när snöfallet har upphört. Det kan ta upp till tolv timmar att snöröja samtliga gator och vägar. På mindre villagator och mindre trafikerade gator plogas snön upp på gångbanorna. I kommunen snöröjs totalt 74 km tätortsgator, 344 km vägsamfälligheter och 64 km hundrametersvägar.

Kartor som visar de gator och vägar där Uppvidinge kommun har ansvaret för vinterväghållningen finns till höger.

Sandning

Sandning måste ibland påbörjas innan halka uppstår på grund av brist på sandningsfordon. 100-metersvägarna sandas inte. Privatpersoner kan hämta sand vid tekniska avdelningens förråd i Norrhult, Åseda och Älghult, vid återvinningsstationen på Fabriksgatan i Lenhovda och på Rydeforsvägen vid infarten till Alstermo reningsverk. På dessa platser finns sandlådor uppställda.

Vad kan du göra?

Underlätta snöröjning och halkbekämpning genom att parkera bilen på tomtmark eller på speciella parkeringsplatser! Snö från garageinfarter och fastigheter får inte fraktas ut på gatumark.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket är väghållare på riksvägarna och länsvägarna i kommunen och ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kör- och gångbanor på dessa vägar. I Alstermo, Fröseke, Klavreström, Lenhovda, Norrhult, Sävsjöström, Åseda och Älghult anlitar Trafikverket entreprenörer som snöröjer genomfarterna. Läs mer om när och hur Trafikverket plogar vägarna på Trafikverkets webbplats, se länk till höger, eller ring 0771-921 921.

  *Hundrametersväg kallas de vägar där det bor någon permanent som har hundra meter eller längre till närmaste snöröjd annan väg.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13
Maximera
Minimera
Kontakt

Tekniska avdelningen
Telefon växel 0474-470 00
tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

Avdelningschef
Staffan Åberg
Telefon 0474-470 77
staffan.aberg@uppvidinge.se


Länkar
Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartor vinterväghållning
GlesbygdPDF

Alsterfors tätortPDF
Alstermo tätortPDF
Fröseke tätortPDF
Klavreström tätortPDF
Lenhovda tätortPDF
Lindshammar tätortPDF
Marhult tätortPDF
Norrhult tätortPDF
Sävsjöström tätortPDF
Åseda tätortPDF
Älghult tätortPDF

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge