Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Livsmedelskontroll

Företagare

Om du startar ett livsmedelsföretag i vår kommun så blir vi väldigt glada. Men för att kontrollen ska fungera måste du först registrera dig hos oss. När du sedan har startat verksamheten kommer vi ut och kontrollerar att du följer livsmedelslagstiftningen.

I samband med registreringen ber vi dig även lämna in blanketten "Underlag för riskklassificering".

Den årliga kontrolltiden för ett livsmedelsföretag och den motsvarande kontrollavgiften beräknas fram baserat på; vilken typ av verksamhet, verksamhetens omfattning, om verksamheten riktar sig mot känsliga målgrupper samt resultatet av tidigare kontrollbesök. I kontrolltiden ingår, förutom själva besöket, även förberedelser och efterarbete som exempelvis rapportskrivning.

Ska ditt företag producera animaliska livsmedel kan det krävas ett tillstånd. Rådfråga branschen eller oss.

Konsument

Målet med livsmedelskontrollen är att kontrollera att kommunens företagare producerar säkra livsmedel. Vi kontrollerar företagen genom att komma på besök, planerade såväl som oanmälda, och synar då företagets egenkontroll samt tar prover.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-21
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda
fax: 0474-470 60
Besöksadress:
Kyrkbacken
mbn@uppvidinge.se

Livsmedelsinspektör
Katrin Thydén
Telefon 0474-470 80
katrin.thyden@uppvidinge.se

Vid frågor om kommunala anläggningar och dricksvatten, kontakta:

Förvaltningschef
Karin Holst
Telefon 0474-470 84
karin.holst@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge