Uppvidinge kommun, till startsida

Sotning

Regler för sotning
Kommunerna har ansvaret för att sotning och brandskyddskontroll utförs regelbundet av personer som uppfyller behörighetskraven. Sotning innebär att brandfarliga beläggningar rensas bort i eldstaden och den tillhörande rökkanalen. Även imkanaler i restauranger och större kök är föremål för sotning.

Från och med 2018-04-12 ansvarar Räddningstjänsten Östra Kronoberg för brandskyddskontrollerna i Uppvidinge kommun.

Från och med 2018-04-20 svarar Växjö Sotningsdistrikt AB genom bifirma Uppvidinge Sotningsdistrikt för rengöring och sotning.

Kontaktuppgifter:
0481-610 80
info@uppvidingesot.se

Att vara egensotare
Den som själv vill utföra sotning ska visa att han/hon har nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd.

Ansökan om egensotning lämnas till Räddningstjänsten Östra Kronoberg och först efter medgivande från direktionen övertas ansvaret av ägaren. Så kallad ekonomisotning får göras utan ansökan/medgivande.

Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll skulle visa sig att sotningen inte har gjorts på ett sådant sätt att anläggningen är säker.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-03

Dokument

Ansökan egensotningPDF
Regler för sotningPDF
Anvisningar för att sota självPDF
SotningsfristerPDF
SotningstaxaPDF

Länk

Räddningstjänsten Östra Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge