Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten
I kommunen finns åtta vattenverk som tillsammans producerar knappt 2 000 kubikmeter dricksvatten varje dygn. Vattenverken finns i Alstermo, Fröseke, Lenhovda, Lindshammar, Marhult, Norrhult, Sävsjöström och Åseda. Älghult och Alsterfors samhällen försörjs med dricksvatten från Alstermo vattenverk och Klavreström försörjs med vatten från Norrhults vattenverk.

Vid alla vattenverken används grundvatten som råvatten, vilket innebär att vatten pumpas upp ur borrade eller grävda brunnar för att beredas till dricksvatten. Vid verken pH-justeras vattnet och behandlas genom sandbädd, filter eller med kemisk fällning. Desinfektion utförs efter behov med natriumhypoklorit.

Drygt 2 800 abonnenter är anslutna  till kommunalt dricksvatten, inklusive industrier.

Hårt eller mjukt vatten?
Hårdhetsgrad och pH-värde mäts kontinuerligt vid alla vattenverk. I tabellen nedan kan du se vad det är för hårdhetsgrad och pH-värde där du bor. Dosera tvättmedel enligt rekommendation för mjukt vatten (0-6dH) om du är ansluten till kommunens dricksvattennät.

Hårdhetsgrad och ph-värde
OrtHårdhetsgrad dH, pH-värde
 medelvärde 
Alstermo, Alsterfors, Älghult4,78,4
Fröseke4,48,3
Lenhovda4,78,2
Lindshammar6,58,3
Marhult3,48,3
Norrhult, Klavreström3,28,2
Sävsjöström3,88,3
Åseda4,58,3

Vattenkvalitet
Dricksvattnet som produceras vid vattenverken kontrolleras regelbundet genom provtagningar och analyser vid ackrediterade laboratorier. Antalet provtagningar vid respektive verk varierar beroende på producerad mängd dricksvatten. Totalt tas ungefär 150 prover på utgående vatten från vattenverken och på vatten ute på ledningsnätet varje år. Proverna omfattar analyser av cirka 120 parametrar. Utöver detta görs egna driftkontroller under reningsprocessen inne i vattenverken både genom provtagningar och genom mätningar med online-instrument som kontinuerligt mäter nivåerna av vissa parametrar.

Det är Livsmedelsverket som genom sina föreskrifter ställer kraven på produktion och kontroll av dricksvatten och Miljö- och byggnadsförvaltningens livsmedelsinspektör som sköter tillsynen. Dricksvattnet i vår kommun håller mycket god kvalitet och får med mycket få undantag tjänliga bedömningar vid provtagningarna.  

Störningar
Vid allvarliga störningar i produktionen av dricksvatten informeras allmänheten via P4 Kronoberg Sveriges Radio. Vid mindre allvarliga störningar lämnas information på startsidan här på  webbplatsen under Nyheter. Det går även bra att kontakta Medborgarservice/kommunens växel för mer information.  

Störningar kan till exempel inträffa vid strömavbrott då hela eller delar av tätorterna kan bli utan vatten eller vid underhållsåtgärder i form av till exempel spolningar av ledningsnätet då missfärgningar kan uppstå.

Felanmälan
Upplever du något fel på distributionen eller kvaliteten på dricksvattnet, till exempel dåligt tryck eller missfärgningar, anmäler du det enligt informationen till höger.

Egen brunn
Är du inte ansluten till det kommunala dricksvattennätet ansvarar du själv för att vattnet håller god kvalitet. Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för information om hur du sköter din brunn och om de prover som du kan ta för att kontrollera kvaliteten.

På grund av den låga grundvattennivån har ett antal hushåll med enskild brunn problem med vattenförsörjningen.

Är du i behov av dricksvatten finns det ett antal platser i kommunen där det finns möjlighet att hämta dricksvatten. Hör av dig till vår tekniska avdelning så får du vägbeskrivning och rekommendationer. Ring genom växeln, 0474-470 00.

Tekniska avdelningen vill ha en personlig kontakt med alla som behöver hämta dricksvatten, dels av säkerhetsskäl och dels för att veta hur stort behovet är.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-19
Maximera
Minimera
Kontakt

Tekniska avdelningen tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

Avdelningschef
Staffan Åberg
Telefon 0474-470 77
staffan.aberg@uppvidinge.se

Felanmälan
Under kontorstid växel 0474-470 00
Efter kontorstid 0474-470 97

Dokument
Taxa för vatten och avloppPDF

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge