Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Demens

Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Det kan yttra sig på många olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s.k. kognitiva funktioner som påverkas. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Alzheimers sjukdom är vanligast och utgör 60-70 % av fallen, vaskulär demens och frontotemporal demens är andra vanliga demenssjukdomar. Sjukdomens symtom leder till att personen får svårare att klara sin vardag utan stöd från närstående.

Vid demenssjukdom finns oftast behov av stöd, både för den som är sjuk och för anhöriga. Uppvidinge kommun erbjuder:

  • Anhörigstöd
  • Anhörigutbildning
  • Avgiftsfri avlastning, 10 timmar/månad
  • Dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer med demenssjukdom
  • Hemtjänst
  • Tillfällig plats
  • Gruppboende

Dagverksamhet, hemtjänst och boende beviljas av biståndshandläggare.
Välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar om demenssjukdomar.
Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19
Maximera
Minimera
Kontakt


Demenssjuksköterska
Eva Sjöblom-Johansson
Telefon 0474-472 89
Eva.Sjoblom-Johansson@uppvidinge.se

Biståndshandläggare
Telefontid 8.30-9.30

Norrhult och Åseda
Harald Kabell-Kjer
Telefon 0474-473 90
Harald.Kabell-Kjer@uppvidinge.se

Lenhovda och Älghult
Jessica Hag
Telefon 0474-473 91
jessica.hag@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge