Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Särskilt boende, tillfällig plats och växelvård

Särskilt boende
I Uppvidinge kommun finns ett kommunalt särskilt boende i varje kommundel.

  • Lingården i Lenhovda
  • Olofsgården i Åseda
  • Solgården i Norrhult
  • Storgården i Älghult
  • Smedsgård i Alstermo bedriver särskilt boende enligt LOV (lagen om valfrihet).

Du kan läsa om varje boende på deras egen sida.

Tillfällig plats och växelvård
Tillfällig plats är till för att man åter ska kunna bo i sitt eget hem efter en tid när man till exempel har vistats på sjukhus. Men det bästa är att prova att åka direkt hem och då få extra hjälpinsatser.

Man kan också använda  tillfällig plats för att utreda behov av särskilt boende. Avlastning för anhöriga kan ske genom tillfällig plats eller planerad växelvård.

Kommunen erbjuder tillfälliga platser på Lingården i Lenhovda.

Kostnad för vistelsen hittar du under Taxor och avgifter. Om du har frågor kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare.

Tillfällig vistelse i Uppvidinge kommun

Tillfällig vistelse är aktuellt för boende i annan kommun som vistats en kortare tid i Uppvidinge kommun och behöver insats av hemtjänst eller hemsjukvård.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-31

Kontakt

Biståndshandläggare
Norrhult och Åseda
Christina Törnqvist
Telefon 0474-473 90
christina.tornqvist@uppvidinge.se

Älghult
Jessica Hag
Telefon 0474-473 91
jessica.hag@uppvidinge.se

Lenhovda
Linnea Lundgren
Telefon 0474-472 95 linnea.lundgren@uppvidinge.se

Psykiatri och LSS
Sabina Rosén
Telefon 0474-473 92
sabina.rosen@uppvidinge.se

LSS och Psykiatri
Carina Petersson
0474-472 91
Carina.Petersson@uppvidinge.se

 

Telefontid 8.30-9.30
Om du ringer på annan tid meddela växeln namn och telefonnummer så ringer handläggaren upp när de har möjlighet.


Blankett Hemtjänst tillfällig vistelse i Uppvidinge Word
KommunWord

Blankett Hemsjukvård tillfällig vistelse i Uppvidinge KommunWord

 

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge