Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen

Kommunfullmäktige har beslutat om att införa valfrihetssystem enligt LOV i hemtjänst i ordinärt boende.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att ge möjlighet för den enskilde att fritt välja mellan de utförare som kommunen har godkänt.
Kommunen har beviljats statliga bidrag för att utreda förutsättningar samt förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldreomsorgen.Kommunfullmäktige har nu beslutat om att införa valfrihetssystem enligt LOV i hemtjänst i ordinärt boende.

I nuläget är arbetet kring valfrihetssystemet koncentrerat till att ta fram ett förfrågningsunderlag med de krav och villkor som ska gälla i Uppvidinge kommun. Tonvikt ligger också på att räkna ut vilken ekonomisk ersättning som ska gälla och att förbereda den kommunala verksamheten. Såväl kraven som den ekonomiska ersättningen ska vara lika för kommunens verksamhet och för privata utförare. Det kommer fortfarande att vara Uppvidinge kommun som har huvudansvaret för hemtjänsten och är ansvarig för uppföljning och kvalitetssäkring.

Vi återkommer med mer information efterhand.
 
Kontakt
Vid funderingar kring LOV i Uppvidinge kommun kontakta
Emmy Johansson, projektledare
telefon 0474- 472 99
e-post: emmy.johansson@uppvidinge.se

Sidan senast uppdaterad:2010-05-27

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge