Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Hemtjänst

Den som behöver hjälp för att klara att bo kvar i sitt ordinära boende kan ansöka om hemtjänst. Man vänder sig till biståndshandläggarna via telefon eller söker på blanketten, som finns i blankettarkivet som skickas till respektive handläggare. Handläggaren fattar sedan beslut enligt socialtjänstlagen om vilken hjälp man kan få. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Insatserna består av allt från städning varannan vecka till omvårdnad och tillsyn många gånger per dygn. Vårdpersonalen utgår från de särskilda boendena i respektive kommundel, Åseda, Älghult, Lenhovda och Norrhult.

För mer information kan du vända dig till biståndshandläggarna.

Information om Intraphone  
Uppvidinge kommuns äldreomsorg har infört ett kvalitetssäkringssystem, Intraphone. Syftet är att vi på ett enkelt sätt ska kunna garantera att vi utför de insatser man är beviljad. Vi får ett underlag för uppföljning av bland annat kvalitet, kontinuitet, beviljade insatser samt utförd tid. Rättssäkerheten och tryggheten för både de enskilda och personal förbättras.
  
Vid de tillfälle då personal kommer hem till den enskilde och inte kan använda sina mobiltelefoner innebär det att personalen måste få tillgång till den enskildes telefon, samtalen är ett 020-nummer och innebär inga kostnader för den enskilde.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-18
Maximera
Minimera
Kontakt

Biståndshandläggare
Telefontid mellan 8.30 och 9.30

Älghult
Sabina Rosén
Telefon 0474-473 92
sabina.rosen@uppvidinge.se

Norrhult och Åseda
Harald Kabell-Kjer
Telefon 0474-473 90
Harald.Kabell-Kjer@uppvidinge.se

Lenhovda
Jessica Hag
Telefon 0474-473 91
jessica.hag@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge