Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Hemtjänst

Den som behöver hjälp för att klara att bo kvar i sitt ordinära boende kan ansöka om hemtjänst. Man vänder sig till biståndshandläggarna via telefon eller blankett. Blanketten finns i menyn till vänster under ansökanöppnas i nytt fönster. Handläggaren fattar sedan beslut enligt socialtjänstlagen om vilken hjälp man kan få. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Insatserna består av allt från städning till omvårdnad och tillsyn flera gånger per dygn. Omvårdnadspersonalen utgår från de särskilda boendena i respektive kommundel, Åseda, Älghult, Lenhovda och Norrhult.

För mer information kan du vända dig till biståndshandläggarna.

Information om Intraphone  
Uppvidinge kommuns äldreomsorg har infört ett kvalitetssäkringssystem, Intraphone. Personalen registrerar vilka insatser de utför via sin mobiltelefon. Syftet är att vi på ett enkelt sätt ska kunna garantera att vi utför de insatser man är beviljad. Vi får ett underlag för uppföljning av bland annat kvalitet, kontinuitet, beviljade insatser samt utförd tid. Rättssäkerheten och tryggheten för både de enskilda och personal förbättras.
  
Vid de tillfälle då personal kommer hem till den enskilde och inte kan använda sina mobiltelefoner innebär det att personalen måste få tillgång till den enskildes telefon, samtalen är ett 020-nummer och innebär inga kostnader för den enskilde.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-19
Maximera
Minimera
Kontakt

Biståndshandläggare
Telefontid mellan 8.30 och 9.30

Åseda
Christina Törnqvist
Telefon 0474-473 90
christina.tornqvist@uppvidinge.se

Älghult och Norrhult
Jessica Hag
Telefon 0474-473 91
jessica.hag@uppvidinge.se

Lenhovda och Klavreström
Linnea Lundgren
Telefon 0474-472 95 linnea.lundgren@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge