Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunala råd

Det finns två kommunala råd: Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet.

Tillgänglighetsrådet har till syfte att

  • verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället.
  • ge funktionshindrade medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen och att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan ta initiativ till nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-27
Maximera
Minimera
Kontakt

Kommunala tillgänglighetsrådet
Ordförande
Niklas Jonsson (S)
Telefon 0474-470 35
niklas.jonsson@uppvidinge.se

Kommunala pensionärsrådet
Ordförande
Thomas Lindberg (C)
Mobil 070-657 98 32
thomas.lindberg@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge