Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att underlätta och skapa trygghet för dig som bor i eget boende. 

Vart går larmet?

Oavsett när du larmar så går larmet till vår larmoperatör. Dygnet runt är det utbildade undersköterskor som har erfarehet från arbete med äldre och funktionsnedsatta som svarar dig. De kontaktar därefter kommunens hemtjänstpersonal som kommer hem till dig när du behöver hjälp.

Observera att larmet går till hemtjänsten, inte till hemsjukvården. Det är alltså inte en sjuksköterska som kommer då Du larmar. Men hemtjänstpersonalen kan hjälpa dig att kontakta sjukvården/hemsjukvården om det behövs.

Nyckelförvaring

Dina nycklar förvaras inlåsta på det äldreboende i det område som du tillhör. Det är bara vår egen personal som har tillgång till nycklarna. Den nyckel som du lämnar till oss, då du får ett trygghetslarm, märks som larmnyckel och kommer bara att användas när du larmar och behöver vår hjälp.

Säkerhetskedja/Innerdörr

För att vi ska kunna komma in till dig om du behöver vår hjälp får du inte ha en säkerhetskedja fastsatt på dörren. Du får inte heller ha en låst innerdörr som hindrar oss från att komma in.

Nyckelbox

Om du har många insatser — eller om du ofta behöver använda Ditt trygghetslarm — så är det i många fall bättre att installera en nyckelbox. Nyckelboxen sätts upp i anslutning till din ytterdörr och i denna finns din nyckel inlåst. Det är bara vår egen personal som kommer åt nyckeln till nyckelboxarna. Att ha en nyckelbox innebär att vår personal snabbare kan komma hem till dig om du behöver hjälp. Om de redan är ute och åker behöver de inte först åka in till äldreboendet för att hämta Din nyckel. De kan istället direkt åka hem till dig när de blir kontaktade av larmoperatören.

Kostnad

Avgiften för trygghetslarm är för närvarande 240 kronor per månad. Detta betalar du på fakturan som du får från kommunen.

Provlarm

Larmcentalen testar ditt larm en gång per dygn, det gäller även kommunikationen mellan din larmknapp och larmet. Om något fel upptäcks så kommer du att kontaktas av hemtjänstpersonal.

Trygghetslarmets funktion
Trygghetslarmen är digitala och kommunicerar med larmmottagaren via mobilt nät. Larmet söker automatiskt efter den mobilmast som har den bästa signalen. För digitala larm krävs inget telefon abonnemang.

Om du har tryckt på din larmknapp och ingen personal har kontaktat dig inom 30 minuter så är det viktigt att du larmar igen.

Hemförsäkring
Eftersom din nyckel lämnas ut så kan det, beroende på vilket försäkringsbolag du anlitar, ibland vara nödvändigt med ett tillägg i form av en ansvarsförsäkring. Det är därför viktigt att du kontrollerar detta med ditt försäkringsbolag.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-19
Maximera
Minimera
Kontakt

Om Du har ytterligare frågor eller funderingar kring trygghetslarmet, så är du välkommen att kontakta äldreboendet i ditt område.

Lenhovda: 0474-473 32  (hemtjänstpersonal på Lingården).
 
Norrhult: 0474-472 26
(hemtjänstpersonal på Solgården)
 
Åseda: 0474-471 58
(larmansvariga på Olofsgården)
 
Älghult: 0481-474 39
(hemtjänstpersonal på Storgården)

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare
Åseda
Christina Törnqvist
Telefon 0474-473 90
christina.tornqvist@uppvidinge.se

Älghult och Norrhult
Jessica Hag
Telefon 0474-473 91
jessica.hag@uppvidinge.se

Lenhovda och Klavreström
Linnea Lundgren
Telefon 0474-472 95 linnea.lundgren@uppvidinge.se

 Telefontid  8.30 - 9.30Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge