Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kulturmiljöer

Uppvidinge betyder den "övre skogsbygden" men i Uppvidinge finns inte enbart skog. Här finns 231 sjöar som är större än ett hektar och ett vackert kulturlandskap.

Kulturlandskapet är präglat av det småskaliga jordbruket med odlingsrösen och vackra stenmurar, gårdarnas mangårds-byggnader och ofta vackra, väl bevarade ekonomibyggnader.
Kulturmiljöer intressanta för hela landet, så kallade riksintressen, är området kring Granhults kyrka (från början av 1200-talet) och hembygdsgård samt odlingslandskapet vid Sävsjö säteri (norr om Sävsjöström) som började brukas vid tiden för Kristi födelse.

Kommunens alla värdefulla kulturmiljöer beskrivs i boken "Kulturarv att vårda — kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun" som är underlag för kommunens fysiska planering. Den är också läsvärd för alla som är intresserade av kommunens historia och kulturhistoria.

I Uppvidinge kommun finns cirka ett hundra välbevarade loftbodar.
De byggdes som förvaringshus för mat och andra förnödenheter, särskilt under 1700-talet. Förteckning med beskrivningar och bilder finns i boken "Loftbodar i Uppvidinge kommun". Båda böckerna finns att köpa på biblioteken och i turistinformationen. De finns också till utlån på biblioteken.

Flera av naturreservaten har blivit skyddade just för att kulturlandskapet är det dominerande skälet till skyddet.
Exempel är Våraskruv utanför Sävsjöström och Libbhults ängar utanför Klavreström. Se ytterligare information om reservaten på Länsstyrelsens hemsida.

Kommunen utser varje år ett byggnadsvårdspris och ett kulturlandskapspris som går till den fastighetsägare som med varsamhet och tidstypiska material och metoder vårdar och restaurerar sin fastighet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-18
Maximera
Minimera
Kontakt

Avdelningschef
Per Gjörloff
Telefon 0474-470 33
per.gjorloff@uppvidinge.se

K-märkta byggnader

Boken finns att hämta i kommunhuset, Åseda 

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge