Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Grundläggande vuxenutbildning

Vad är grundläggande vuxenutbildning?
Syftet med grundläggande vuxenutbildning är att vi ska ge dig sådana kunskaper och färdigheter som du behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra för dig att delta i fortsatta studier.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som behöver uppnå kunskaper motsvarande grundskolenivå. Om du själv bedömer att du behöver lära dig mer eller om du har svårigheter med att läsa, skriva eller räkna är den grundläggande vuxenutbildningen en bra start!

Kurser inom den grundläggande vuxenutbildningen är också lämpliga för dig som vill repetera eller komplettera grundskolans högstadium för att sedan fortsätta med studier på gymnasienivå.

Vem får delta?
Vuxna som saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning. Alla som deltar har dessutom rätt till inflytande över utbildningens utformning.

Kurser på grundläggande nivå
Ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap är kärnämnen (men även andra ämnen kan ingå i utbildningen). Man kan få betyg när man har nått slutmålen i en kurs. Följande betyg finns: A-F. De fem stegen A-E betecknar godkända resultat och F betecknar icke godkänt resultat..

 
Anmälningsblankett finns på vuxenutbildningens startsida

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-15
Kontakt

Rektor vuxenutbildning
Caj Stigson
Telefon 0474-472 00
Mobil 070-524 64 92
lcaj.stigson@uppvidinge.se

Administratör Komvux
Elisabeth Lindberg
Telefon 0474-471 33
elisabeth.lindberg@uppvidinge.se

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Telefon 0474-472 02

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge