Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Gymnasial vuxenutbildning

Vad är gymnasial vuxenutbildning?
Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge dig som vuxen kunskap och färdighet på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Utbildningen vänder sig till dig som vill komplettera din utbildning - antingen med enstaka kurser eller för att få ett slutbetyg på gymnasienivå.

Den gymnasiala vuxenutbildningen och gymnasieskolan för ungdomar har samma kurs- och läroplan. Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i ungdomsgymnasiet, men inte identisk. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra.

Du kan läsa på gymnasienivå

  • för att skaffa dig gymnasiekompetens inom speciella ämnen som krävs för en tänkt   utbildning på högskolan - till exempel naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program,
  • för att allmänt höja din kompetens och öka dina möjligheter på arbetsmarknaden eller inom framtida studier
  • för att möta ett höjt kompetenskrav på din arbetsplats

Vissa kurser har endast vuxna deltagare, men för att bredda utbudet och ge större valmöjlighet sker samläsning med ungdomsgymnasiet i en del kurser.

Kärnämneskurser inom vuxenutbildningen är Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3. Engelska 5, 6, 7. Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap och Samhällskunskap. Betyg på Gymnasiearbete kan ingå i ett slutbetyg.

Studera flexibelt / Distans
Vissa kurser kan anordnas som flexibla kurser. Det innebär att du inledningsvis har obligatoriska träffar men att du i samråd med din lärare kan få möjlighet att under kursens gång bedriva dina studier mer självständigt. Det är nödvändigt att du då har tillgång till en dator med internetanslutning.
Distanskurserna startar under förutsättning att tillräckligt antal anmäler sig. Studerande som önskar traditionell undervisning hänvisas till samläsning med ungdomar på gymnasieskolan.

Vem får delta i gymnasial utbildning?
Du är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning om du, som kommuninvånare, är bosatt i landet och fyller 20 år senast under andra kalenderhalvåret det år du börjar studera eller när du har slutfört utbildning på ett nationellt program (eller likvärdig utbildning) i gymnasieskolan.
För varje kurs måste man:
sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge
ha de förutsättningar som krävs för att kunna följa kursen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-15
Kontakt

Rektor vuxenutbildning
Caj Stigson
Telefon 0474-472 00
Mobil 070-524 64 92
caj.stigson@uppvidinge.se

Administratör Komvux
Elisabeth Lindberg
Telefon 0474-471 33
elisabeth.lindberg@uppvidinge.se

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Telefon 0474-472 02

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge