Uppvidinge kommun, till startsida

Yrkesvux

Vad är yrkesvux?
Yrkesvux kallas regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Det rör sig om en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Vem får delta i yrkesvux?
Satsningen på yrkesvux riktar sig till dig som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan delta i yrkesvux.
Bestämmelser om urval enligt förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning fastställer att företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden.  

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-15
Kontakt

Rektor vuxenutbildning
Caj Stigson
Telefon 0474-472 00
Mobil 070-524 64 92
caj.stigson@uppvidinge.se

Administratör Komvux
Elisabeth Lindberg
Telefon 0474-471 33
elisabeth.lindberg@uppvidinge.se

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Telefon 0474-472 02

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge