Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Intresse- och frivilligorganisationer

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre. De ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens beslut i frågor som rör dem.

KPR har regelbundna sammanträden med socialnämndens ordförande. De diskuterar då de punkter från socialnämndens dagordning som berör äldre.
 
Frivillig- och intresseorganisationerna finns i respektive kommundel och har ett nära samarbete med kommunens äldreomsorg.

Norrhult/Klavreström: PRO arbetar tillsammans med Röda korset. Deras arbete är anhörigstödsgrupper samt frivilligarbete. Det innebär bland annat besöksverksamhet och tidningsläsning i våra boende.

Åseda: Röda korset arbetar tillsammans med svenska kyrkan. Deras arbete består bland annat av anhöriggrupper samt frivilligarbete. Det innebär bland annat besöksverksamhet, trivselträffar och tidningsläsning i våra boende.

Älghult: Röda korset arbetar tillsammans med svenska kyrkan och missionskyrkan. Deras arbete består bland annat av anhöriggrupper samt frivilligarbete. Det innebär bland annat besöksverksamhet och tidningsläsning i våra boende.
       
Lenhovda: PRO arbetar tillsammans med Röda korset. Deras arbete är bland annat besöksgrupper och anhörigstöd vid behov. Kyrkan har aktiviteter på Lingården varannan vecka.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-30

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge