Uppvidinge kommun, till startsida

Kontakta oss

Ansökan

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om stödinsatser för barn och familj. Behovet av stöd kan vara mer eller mindre omfattande och är insatsen är individanpassad. Har du funderingar på att ansöka om stödinsatser kan du kontakta socialförvaltningens individ- och familjeomsorgs mottagningstelefon.

Du kan ringa till socialtjänstens mottagningstelefon om du till exempel:

  • har frågor eller behöver råd och stöd när det gäller sociala frågor som rör barn, ungdomar och deras föräldrar
  • vill ansöka om kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Läs mer om:
Barn och unga som far illaöppnas i nytt fönster
Alkohol och drogeröppnas i nytt fönster

Anmälan

Om du som enskild medborgare misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla detta till socialförvaltningen. Du kan först ringa och rådfråga oss om du vill. Om du vill vara anonym får du inte uppge ditt namn eller telefonnummer. Kom ihåg att om du anmäler via e-post kan du inte vara anonym.

Alla yrkesgrupper som arbetar med  barn och unga (0-18 år) samt all personal inom hälso-  och sjukvård har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man misstänker eller vet att ett barn eller ungdom far illa. Skyldigheten omfattar till exempel all personal i förskola, skola, barnavårdscentral, psykiatrisk verksamhet och polis.

När en anmälan kommer in till oss är vi skyldiga att undersöka förhållandena för just det barnets skydd. Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger på frivillighet och utformas med respekt för vad familjen själv vill. Det är endast i de allvarligaste fallen som socialtjänsten behöver besluta mot föräldrarnas, barnets eller ungdomens vilja.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-18
Maximera
Återställ
Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Mottagningsfunktion
Individ- och familjeomsorg
Vardagar kl 8.30-10.30
Telefon växel 0474-470 00
socialkontoret@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge