Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Ekonomiskt bistånd

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Stödet regleras i socialtjänstlagen.

Den som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd. Det ekonomiska biståndet är behovsprövat. För rätt till bistånd krävs normalt att du står till arbetsmarknadens förfogande och är anmäld hos Arbetsförmedlingen. Om du är sjuk måste du kunna styrka det med läkarintyg. Om du har egna tillgångar ska de i första hand användas till livsuppehället.

På enheten ekonomiskt bistånd arbetar socialsekreterare och budget- och skuldrådgivare. Den som vill ansöka om försörjningsstöd bör ringa och boka en tid.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-01
Maximera
Minimera
Kontakt

Socialsekreterare
Telefon 0474-470 00 (växel)
Telefontid: kl 8.30-9.30
måndag, tisdag, torsdag & fredag

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge