Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Stödinsatser

Den enskildes behov ska stå i centrum så att personens möjlighet att leva ett självständigt liv stärks. För att rätt insatser ska ges arbetar en handläggare tillsammans med dig för att finna lösningar på de problem som har uppstått. En väg kan vara kontakt med öppenvården som bland annat erbjuder samtal med missbruksbehandlare och motiverande samtal. Du kan även ansöka om att få en kontaktperson eller behandling på ett behandlingshem.

Socialtjänsten arbetar aktivt för att motivera personer som har
missbruksproblem till att ta emot stöd på frivillig väg. Om detta inte räcker och en person utsätter sitt liv och sin hälsa för allvarlig fara genom att missbruka alkohol och/eller droger måste socialtjänsten ingripa för att bryta missbruket. Socialtjänsten kan då efter utförd utredning ansöka hos Förvaltningsrätten om tvångsvård med stöd av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-06
Maximera
Minimera
Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Mottagningsfunktion
Individ- och familjeomsorg
Vardagar kl 8.30-10.30
Telefon växel 0474-470 00
socialkontoret@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge