Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfullmäktige

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär
att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige har 35 ledamöter. Under innevarande mandatperiod, som omfattar tiden 2014-11-01 - 2018-10-31,
fördelar sig mandaten i fullmäktige så här:

Partiernas mandatfördelning
Moderata Samlingspartiet 3 mandat
Centerpartiet 10 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat
Arbetarepartiet Socialdemokraterna 11 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat
Miljöpartiet de gröna1 mandat
Sverigedemokraterna 5 mandat
Landsbygdspartiet Oberoende 2 mandat
  
  

Fullmäktiges uppgifter
Till fullmäktiges uppgifter hör att besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt är av större vikt för kommunen. Exempel på sådana ärenden är:

  • Mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten
  • Budget, kommunalskatt, taxor och avgifter samt andra ekonomiska frågor
  • Den politiska organisationen med styrelser och nämnder och deras verksamhetsformer
  • Fastställer den kommunala årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i  styrelser och nämnder
  • Val av ledamöter i styrelser och nämnder samt revisorer och ersättare för dessa
  • Fastställer ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda
  • Beslutar i frågor om köp och försäljning av fast egendom
  • Beslutar om kommunala folkomröstningar
Sidan senast uppdaterad: 2018-08-16
Maximera
Minimera
Kontakt

Ordförande
Ingrid Hugosson (C)
Mobil 073-202 12 67
ingrid.hugosson@uppvidinge.se

Vice ordförande
Peter Skog Lindman (S)
Mobil 070-5147101
peter.skog@uppvidinge.se

Andre vice ordförande
Margareta Schlee (M)
Mobil 073-361 86 92
m.schlee@uppvidinge.se

Kommunsekreterare
Mikael Daxberg
Telefon 0474-470 29
mikael.daxberg@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge