Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens regering.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och dess uppgift är att styra, leda och kontrollera den kommunala verksamheten. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Den har också ansvaret för kommunens medelsförvaltning, den fysiska planeringen, mark- och bostadspolitiken, sysselsättnings- och näringslivsfrågor med mera.

Kommunstyrelsen har även hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och de anställda.

Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Vissa frågor kan beslutas direkt av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Ersättare

Åke Carlson (C) Herråkra, Lenhovda

Magnus Gustavsson (C), Åseda

Ingrid Hugosson (C), Åseda

Einar Håkansson (C), Klavreström

Patrik Davidsson (C), Alstermo

Torbjörn Gustafsson (C), Lenhovda

Christina Lindqvist (KD), Åseda

Frida Sundqvist Hall (C), Åseda

Camilla Ymer (S), Åseda

Peter Danielsson (S), Alstermo

Monika Hammarström (S), Norrhult

Niklas Jonsson (S), Åseda

Åke Axelsson (S), Älghult

Bodil Fager Bergqvist (S), Alstermo

Kasia Musial (S) Lenhovda

Björn Bodén (S), Lenhovda

Lennarth Lundahl (LPOB), Lenhovda

Roger Karlsson (LPOB), Åseda

Anders Ljunkvist (SD), Åseda

Kennet Karlsson (Politisk vilde, SD mandat), Åseda

Kent Helgesson (Politisk vilde, MP mandat), Norrhult

Andreas Preschel (SD), Norrhult

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03
Maximera
Minimera
Kontakt

Kommunstyrelsen
Box 59
364 21 Åseda
ledningskontoret@uppvidinge.se

Ordförande/kommunalråd
Åke Carlson (C)
Telefon 0474-470 28
ake.carlson@uppvidinge.se

Vice ordförande
Niklas Jonsson (S)
Telefon 0474-470 35
Mobil 073-698 15 69
niklas.jonsson@uppvidinge.se

Kommunsekreterare
Mikael Daxberg
Telefon 0474-470 29
mikael.daxberg@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge