Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Nyheter från Sveriges kommuner och landsting

 • 2017-11-22
  Framsteg för SKL:s agenda för integration
  Tre åtgärder genomförda, en majoritet på gång och en knapp tredjedel saknar besked. Så ser en första uppföljning av SKL:s agenda för integration ut, som omfattar 65 förslag till staten.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-11-21
  Allt fler antar rekommendation om äldreboenden
  Över 100 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om ökad kvalitet i särskilt äldreboende.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-11-20
  Bra med grundläggande behörighet för alla yrkesprogram
  SKL tillstyrker att alla yrkesprogram ska innehålla de kurser som ger högskolebehörighet. Målsättningen är att locka fler sökande till programmen och trygga kompetensförsörjningen.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-11-17
  Det måste satsas mer på svensk järnväg
  Regeringen behöver fortsätta att avsätta extra resurser till befintlig och ny järnväg för att öka tågresandet. Det skriver SKL i sitt svar över förslaget till nationell transportplan.
  Läs mer på SKL.se
Sidan senast uppdaterad: 2017-09-12
Återställ
Minimera
Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Ingrid Hugosson (C)
Mobil 073-202 12 67
ingrid.hugosson@uppvidinge.se

Kommunstyrelsens ordförande
Åke Carlson (C)
Telefon 0474-470 28 (kopplad till mobil)
ake.carlson@uppvidinge.se

Kommunsekreterare
Christoffer Mowide
Telefon 0474-470 29
christoffer.mowide@uppvidinge.se

Nämndsekreterare
Magda Gyllenfjell                               
Telefon 073-3367945
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge