Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Nyheter från Sveriges kommuner och landsting

 • 2017-12-08
  Köp från privata utförare ökar inte i samma takt
  2016 köpte kommuner, landsting och regioner verksamheter för 174 miljarder kronor. Det innebär ett trendbrott, då köp från externa utförare inte längre ökar i samma takt som tidigare år.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-12-07
  Tre delar i graviditetsenkät
  Nu får alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn möjlighet att säga sitt, för att ytterligare utveckla vården.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-12-06
  Handslag för fördjupad digital samverkan
  Med ett handslag enades SKL och regeringen om en djupare samverkan för att ytterligare öka takten i offentlig sektors digitalisering.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-12-06
  Tio år av öppna jämförelser äldre
  Färre olämpliga läkemedel, maten är godare och vården i livets slut har förbättrats. Det är några exempel på förbättringar de senaste åren.
  Läs mer på SKL.se
Sidan senast uppdaterad: 2017-09-12
Återställ
Minimera
Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Ingrid Hugosson (C)
Mobil 073-202 12 67
ingrid.hugosson@uppvidinge.se

Kommunstyrelsens ordförande
Åke Carlson (C)
Telefon 0474-470 28 (kopplad till mobil)
ake.carlson@uppvidinge.se

Kommunsekreterare
Christoffer Mowide
Telefon 0474-470 29
christoffer.mowide@uppvidinge.se

Nämndsekreterare
Magda Gyllenfjell                               
Telefon 073-3367945
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge