Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Nyheter från Sveriges kommuner och landsting

 • 2017-09-20
  SKL välkomnar välfärdssatsningar
  I budgetpropositionen finns flera större satsningar på välfärden under de kommande åren. Mest glädjande är en permanent höjning av de generella statsbidragen från 2019 och framåt.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-09-19
  Färre drabbas av vårdskador
  Patientsäkerheten i Sverige har förbättrats. Det visar världens största granskning av nära 65 000 journaler från omkring 60 svenska sjukhus under fyra år.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-09-14
  Större andel gymnasieelever tar examen
  Andelen gymnasieelever som tar examen ökar. Men en stor grupp hoppar av eller når inte målen. Inkluderande lärmiljöer kan vara ett sätt att få fler unga att fullfölja utbildningen.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-09-11
  Ansvar för klimatanpassning fortfarande inte löst
  Staten måste bli tydlig med att det är fastighetsägaren som ska skydda sin tomt och byggnad mot klimatförändringarnas negativa effekter. Det svarar SKL Klimatanpassningsutredningen.
  Läs mer på SKL.se
Sidan senast uppdaterad: 2017-09-12
Återställ
Minimera
Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Ingrid Hugosson (C)
Mobil 073-202 12 67
ingrid.hugosson@uppvidinge.se

Kommunstyrelsens ordförande
Åke Carlson (C)
Telefon 0474-470 28 (kopplad till mobil)
ake.carlson@uppvidinge.se

Kommunsekreterare
Christoffer Mowide
Telefon 0474-470 29
christoffer.mowide@uppvidinge.se

Nämndsekreterare
Magda Gyllenfjell                               
Telefon 073-3367945
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge