Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Nyheter från Sveriges kommuner och landsting

 • 2017-06-20
  Fortsatt trygg förlossningsvård
  Svensk förlossningsvård håller hög kvalitet. Men svårigheter att rekrytera och behålla erfarna barnmorskor är en utmaning på flera håll.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-06-16
  70 nya delägare i Inera – snabbare digitalisering möjlig
  Nu har nästan var fjärde – drygt 70 stycken – av Sveriges kommuner beslutat att gå in som delägare i Inera AB. Arbete pågår för att se vilka tjänster som ska prioriteras för kommunerna.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-06-16
  Kommuner och arbetsförmedling i tätare samarbete
  SKL och Arbetsförmedlingen har träffat en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå. Rekryteringsbehoven är stora och nyanlända behöver stöd in på arbetsmarknaden.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-06-15
  Utökad överenskommelse om förlossningsvården
  Regeringen och SKL har kommit överens om ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa.
  Läs mer på SKL.se
Sidan senast uppdaterad: 2017-02-21
Återställ
Minimera
Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Ingrid Hugosson (C)
Mobil 073-202 12 67
ingrid.hugosson@uppvidinge.se

Kommunstyrelsens ordförande
Åke Carlson (C)
Telefon 0474-470 28 (kopplad till mobil)
ake.carlson@uppvidinge.se

Nämndsekreterare
Magda Gyllenfjell                               
Telefon 073-3367945
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge