Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Nyheter från Sveriges kommuner och landsting

 • 2017-08-17
  Kommunala arbetsmarknads-insatser för 95 000 personer
  Kommunerna genomför omfattande arbetsmarknadsinsatser mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. För att få fler i arbete eller studier behövs mer samarbete och individuella insatser.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-08-17
  Stark ekonomi ger fortsatt ökat skatteunderlag
  Den svenska ekonomin har haft en stark utveckling under första halvåret. Främsta orsaken är de växande investeringarna i att bygga bostäder visar SKL:s skatteunderlagsprognos.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-07-27
  Heléne Fritzon blir statsråd
  Heléne Fritzon har idag utsetts till migrations- och biträdande justitieminister och kommer därmed att lämna sina uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer på SKL.se
 • 2017-07-13
  Stärkt skydd för hotade förtroendevalda ses över
  Regeringen ska utreda möjligheten till ett förstärkt skydd för hot och hat mot förtroendevalda. SKL ser positivt på att frågan lyfts i regeringens handlingsplan.
  Läs mer på SKL.se
Sidan senast uppdaterad: 2017-07-03
Återställ
Minimera
Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Ingrid Hugosson (C)
Mobil 073-202 12 67
ingrid.hugosson@uppvidinge.se

Kommunstyrelsens ordförande
Åke Carlson (C)
Telefon 0474-470 28 (kopplad till mobil)
ake.carlson@uppvidinge.se

Nämndsekreterare
Magda Gyllenfjell                               
Telefon 073-3367945
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se

Christoffer Mowide
Telefon 0474-470 29
christoffer.mowide@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge