Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Nyheter från Sveriges kommuner och landsting

 • 2018-03-19
  Lokala behov i fokus för kulturskoleförslag
  SKL välkomnar regeringens förslag om utveckling av kulturskoleverksamheter. Särskilt viktigt är fokus på barn och ungas behov och att de statliga insatserna ger utrymme för lokala olikheter.
  Läs mer på SKL.se
 • 2018-03-16
  EU-direktiv om dricksvatten alltför detaljreglerat
  SKL har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens reviderade dricksvattendirektiv. Den detaljreglering som föreslås är alltför långtgående. 
  Läs mer på SKL.se
 • 2018-03-16
  Rekommenderad patientavgift för digital vård
  SKL:s styrelse har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Varje landsting avgör om man vill sätta en högre avgift.
  Läs mer på SKL.se
 • 2018-03-16
  Öppen förskola för språkstöd och integration
  För att kommunerna ska få stöd i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledighet avser SKL och regeringen att ingå en överenskommelse.
  Läs mer på SKL.se
Sidan senast uppdaterad: 2017-09-12
Återställ
Minimera
Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Ingrid Hugosson (C)
Mobil 073-202 12 67
ingrid.hugosson@uppvidinge.se

Kommunstyrelsens ordförande
Åke Carlson (C)
Telefon 0474-470 28 (kopplad till mobil)
ake.carlson@uppvidinge.se

Kommunsekreterare
Christoffer Mowide
Telefon 0474-470 29
christoffer.mowide@uppvidinge.se

Nämndsekreterare
Magda Gyllenfjell                               
Telefon 073-3367945
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge