Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfakta

Kommunens areal uppgår till 1 178 kvadratkilometer. Ungefär
80 procent av kommunens areal utgörs av skog. Här finns också många sjöar, 231 av dem är större än ett hektar. Inom kommunen finns upprinningsområden till tre vattensystem: Emån, Mörrumsån och Alsterån.

Antalet invånare den 31 december 2017 var 9 561 vilket ger en befolkningstäthet på ungefär åtta invånare per kvadratkilometer. Cirka 80 procent bor i tätorterna.

Antal invånare i Uppvidinge kommun

 

 

 

 

 

 

Ort

2015

2016

2017

Förändring 2016-2017

 

Åseda tätort

2 544

2 678

2 714

36

 

Åseda landsbygd

627

628

616

-12

 

Summa Åseda

3 171

3 306

3 330

24

 

 

 

 

 

 

 

Alstermo tätort

823

834

864

30

 

Älghult tätort

509

502

480

-22

 

Fröseke tätort

184

167

164

-3

 

Landsbygd

551

572

568

-4

 

Summa Alstermo/Älghult/Fröseke

2 067

2 075

2 076

1

 

 

 

 

 

 

 

Lenhovda tätort

1 798

1 826

1 826

0

 

Lenhovda landsbygd

547

544

544

0

 

Summa Lenhovda

2 345

2 370

2 370

0

 

 

 

 

 

 

 

Klavreström tätort

420

428

438

10

 

Norrhult tätort

775

776

792

16

 

Landsbygd

519

541

536

-5

 

Summa Norrhult /Klavreström

1 714

1 745

1 766

21

 


 

Övrigt, ej registrerad ort

22

12

19

7


 

 

 

 

 

 

Total befolkning

9 319

9 508

9 561

53

 

 

 

 

 

 

 

Summa tätorter

7 053

7 211

7 278

67

 

Summa glesbygd

2 266

2 297

2 283

-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2017 har befolkningen ökat med 53 invånare.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06

Kontakt

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge