Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfakta

Kommunens areal uppgår till 1 178 kvadratkilometer. Ungefär
80 procent av kommunens areal utgörs av skog. Här finns också många sjöar, 231 av dem är större än ett hektar. Inom kommunen finns upprinningsområden till tre vattensystem: Emån, Mörrumsån och Alsterån.

Antalet invånare den 31 december 2016 var 9 508 vilket ger en befolkningstäthet på ungefär åtta invånare per kvadratkilometer. Cirka 80 procent bor i tätorterna.

Antal invånare i Uppvidinge kommun

 

 

 

 

 

 

Ort

2014

2015

2016

Förändring 2015-2016

 

Åseda tätort

2 510

2 544

2 678

134

 

Åseda landsbygd

622

627

628

1

 

Summa Åseda

3 132

3 171

3 306

135

 

 

 

 

 

 

 

Alstermo tätort

822

823

834

11

 

Älghult tätort

487

509

502

-7

 

Fröseke tätort

156

184

167

-17

 

Landsbygd

545

551

572

21

 

Summa Alstermo/Älghult/Fröseke

2 010

2 067

2 075

8

 

 

 

 

 

 

 

Lenhovda tätort

1 805

1 798

1 826

28

 

Lenhovda landsbygd

542

547

544

-3

 

Summa Lenhovda

 2 347

2 345

2 370

25

 

 

 

 

 

 

 

Klavreström tätort

424

420

428

8

 

Norrhult tätort

778

775

776

1

 

Landsbygd

531

519

541

22

 

Summa Norrhult /Klavreström

1 733

1 714

1 745

31

 


 

Övrigt, ej registrerad ort


22

12

-10


 

 

 

 

 

 

Total befolkning

9 222

9 319

9 508

189

 

 

 

 

 

 

 

Summa tätorter

6 982

7 053

7 211

158

 

Summa glesbygd

2 240

2 266

2 297

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2016 har befolkningen ökat med 189 invånare.

Flyttnettot 2016, dvs skillnaden mellan in- och utflyttade, är 182.

Födelsenettot 2016, dvs skillnaden mellan födda och avlidna, är 13

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-21

Kontakt

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge