Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Stöd och omsorg

Här kan du hitta information, råd, stöd och hjälp i frågor som
rör din sociala situation. Vi utgår från en helhetssyn med rådgivande och förebyggande insatser som bidrar till goda levnadsförhållanden i kommunen.

Så här är verksamheten indelad

Vård och omsorg har ansvar för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Ansvaret följer Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Exempel på verksamhet är:

 • Särskilt boende för äldre
 • Hemtjänst
 • Dagverksamhet
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Gruppbostad för funktionshindrade
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende
 • Bemanningsenhet

Hälso- och sjukvård har ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Exempel på verksamhet är:

 • Hemsjukvård
 • Rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Bostadsanpassning
 • Trygghetsteam

Individ- och familjeomsorg har ansvar enligt Socialtjänstlagen. Exempel på ansvarsområden är:

 • Försörjningsstöd
 • Stöd och behandling för barn, ungdom och familj
 • Familjerätt
 • ​Problem som rör alkohol och droger
 • Våld i nära relationer
 • Budget- och skuldrådgivning

Administrativa avdelningen
Exempel på ansvarsområden är:

 • Lönehantering
 • Sköter rekryteringsverktyg
 • Diarium
 • Förvaltningssekreterare
 • Statistik
 • Arkiv
 • Taxor och avgifter
 • Systemförvaltning för verksamhetssystem
Sidan senast uppdaterad: 2018-10-18
Återställ
Minimera
Kontakt

Postadress

Socialförvaltningen
Box 43
364 03 Lenhovda

Besöksadress Storgatan 29, Lenhovda

Socialjour
Efter kontorstid, kvällar och helger
ring 112

Orosanmälan
Vill du göra en oroanmälan använd blanketten i denna länkWord eller ring 0474-470 00.
Efter kontorstid, kvällar och helger ring 112

Socialchef
Annie-Lie Jarhult
Telefon 0474-473 71
annie-lie.jarhult@uppvidinge.se

Individ- och familjeomsorgschef
Hanna Neuwirth
hanna.neuwirth@uppvidinge.se

Mottagningsfunktion Individ och familjeomsorg
Via kommunens växel telefon: 0474-470 00
Vardagar kl 8.30-10.30
socialkontoret@uppvidinge.se

Tillförordnad vård- och omsorgschef
Anette Cronholm
Tel: 0474-473 73
anette.cronholm@uppvidinge.se

Hälso- och sjukvårdschef

Budget- och skuldrådgivare
Leena Bergkvist
Telefon 0474-470 53
leena.bergkvist@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge