Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelse och nämnder

Lokalt är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt och har politiker som Uppvidingeborna har röstat fram. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen

Dessutom utses nämnder som har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också genomföra de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-19
Maximera
Minimera
Kontakt

Nämndsekreterare
Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige
Mikael Daxberg
Telefon 0474-470 29
mikael.daxberg@uppvidinge.se

Personalutskott, tekniska utskottet, kultur- och föreningsutskottet
Magda Gyllenfjell
Telefon 0474-470 11
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se

Socialnämnd
Emma Modig
Telefon 0474-472 82
emma.modig@uppvidinge.se

Barn- och utbildningsnämnd
Fanni NIlsson
Telefon 0474-476 41
fanni.nilsson@uppvidinge.se

Miljö- och byggnadsnämnd
Marcus Landley
Telefon 0474-470 70
marcus.landley@uppvidinge.se

Arbetsordning för styrelser och nämnderPDF


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge