Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Energistrategi för Uppvidinge kommun

Under perioden 2010-2014 fick Uppvidinge kommun stöd från Energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering i den egna verksamheten. Ett villkor för stödet var att kommunen fastställde en strategi och arbetade efter den. Strategin som du hittar här till höger innehåller mål och en handlingsplan med åtgärder.

Exempel på åtgärder och aktiviteter kopplade till energieffektiviseringsstödet:

  • Deltagande i Green Charge Sydost. Kommunen har köpt in elcyklar och även en laddhybrid.
  • Uppvidingehus personal har genomgått utbildningar kopplade till energi.
  • Kommunens fastigheter har genomgått energikartläggningar för att förbättra energianvändningen.

Nulägesanalysen som gjordes visade på mycket positivt inom fastighetsområdet. Kommunen och Uppvidingehus har i princip fasat ut all olja och ersatt den med miljövänligare alternativ. All el som köps in i kommunens verksamheter är ursprungsmärkt vindel.

Energistrategin är kommunens första steg för att ta fram en heltäckande klimat- och energistrategi som omfattar hela kommunens geografiska område.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-07
Kontakt

Planerare/utvecklare
Oskar Johansson
Telefon 0474-470 24
Oskar.johansson@uppvidinge.se

Energistrategi för UppvidingePDF

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge