Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Frågor och svar 2012

Borgerlig vigsel

Maximera
Återställ
Kommentar till artikel om saknad efterfrågan
Maximera
Återställ
Svar

Fritid

Maximera
Återställ
Vem ansvarar för skateboardrampen i Åseda?
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Tennisbanan i Lenhovda
Maximera
Återställ
Svar

Räddningstjänsten

Maximera
Återställ
Nedläggning av räddningstjänsten i Norrhult
Maximera
Återställ
Svar

Gator och parker

Maximera
Återställ
Snöröjning
Maximera
Återställ
Glaspyramiden i Åseda
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Skötsel av Lindshammar
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Trafiksäkerheten i Åseda
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Felanmälan av släckt eller trasig gatubelysning
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Säkrare passage över Bruksgatan i Klavreström
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Sandupptagning på kommunala gator
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Snöröjning
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Snöröjning
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Snöröjningen i Åseda
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Snöröjning Norrhult
Maximera
Återställ
Svar

Boende och miljö

Maximera
Återställ
Olägenhet på grund av fågelmatning
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Hur hittar man lediga lägenheter?
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
I Uppvidinge vill man bo på marken intill naturen.
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Hur ofta kollar kommunen gatubelysningen?
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Avtalet med Migrationsverket
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Pizzerian på Södra Esplanaden i Åseda
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Klagomål angående måsar i Lenhovda
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Lukt från kloakbrunn i Alsterfors
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Parken i Älghult
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Röjning av gräs och sly i Älghult
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Obebyggda tomter
Maximera
Återställ
Svar

uppvidinge.se

Maximera
Återställ
Otydlig information på hemsidan
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Kommunens hemsida
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Synpunktshanteringen
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Frågor om Synpunkt Uppvidinge
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Förtydligande om hanteringen av Synpunkt Uppvidinge
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Publicering av tidigare inkomna synpunkter
Maximera
Återställ
Svar
Maximera
Återställ
Anmälan feriepraktik
Maximera
Återställ
Svar

Lekpark

Maximera
Återställ
Norrhult
Maximera
Återställ
Svar

Genomförande av beslut

Maximera
Återställ
Medborgarförslag om ecodriving
Maximera
Återställ
Svar

Sysselsättning för ungdomar

Maximera
Återställ
Arbetslösa ungdomar
Maximera
Återställ
Svar

På gång i kommunen

Maximera
Återställ
Något stort verkar vara på gång
Maximera
Återställ
Svar

Tillgänglighet

Maximera
Återställ
Tillsyn av tillgänglighet
Maximera
Återställ
Svar

Utbildning

Maximera
Återställ
Svenska för invandrare i Uppvidinge kommun
Maximera
Återställ
Svar

Offentliga jobb

Maximera
Återställ
Ansökan av tjänster i Uppvidinge kommun
Maximera
Återställ
Svar
Sidan senast uppdaterad: 2014-02-13

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge