Uppvidinge kommun, till startsida

Cisterner

Ny cistern
Installerar du en ny villacistern eller farmartank ska du informera miljö- och byggnadsnämnden om det genom att fylla i och skicka in en blankett, se blankettarkivet.

Kontroll
Villacisterner och farmartankar ska kontrolleras/besiktigas med ett intervall av 3-12 år. Tiden mellan kontrollerna styrs av utförandet och placeringen av tanken. Vad som gäller för din tank finns att läsa på rapporten från föregående kontroll och/eller i miljö- och byggnadsnämndens svarsskrivelse. Du kan även gå in under "Information om besiktningsintervall" som du hittar här till höger.

Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat företag. Företag som utför cisternkontroll hittar du under länken " Hitta ackrediterade företag och organisationer" till höger.
  
Kontrollrapporten
När det ackrediterade företaget kontrollerat en cistern får cisternägaren eller den som beställt kontrollen en kontrollrapport.Ägaren ska alltid behålla kontrollrapporten och på begäran kunna visa upp den för miljö- och byggnadsnämnden.
  
Cistern som tas ur bruk
Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Påfyllningsrör ska plomberas eller tas bort. När det är utfört ska du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Blankett för detta hittar du i Blankettarkivet.

Följande besiktningsintervall gäller:
Skyddade S-cisterner 12 år
S-cisterner 6 år
S-cisterner som saknar invallning inom vattenskyddsområde 3 år
K-cisterner 12 år
K-cisterner och skyddade S-cisterner som saknar invallning inom vattenskyddsområde 6 år
K-cisterner och skyddade S-cisterner med rörledningar av icke korrosionsbeständigt material 6 år (pga. att den sämsta delen bestämmer intervallet, i detta fall rörledningen)

Förklaring till cisterntyper
·        S-cistern är en cistern som saknar korrosionsskydd. Exempel på det är cisterner som är tillverkad i stål eller stållegering.
·        K-cistern är en korrosionsskyddad cistern. Exempel på korrosionsskydd är plastbelagd stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrefast stål
·        Skyddad S-cistern är en cistern som är försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt
 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-21
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Per-Ove Oscarsson
Telefon 0474-470 82
per-ove.oscarsson@uppvidinge.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Johanna Hermansson
Telefon 0474-470 83
johanna.hermansson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge