Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Krisberedskap

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen ha en plan för hantering av extraordinära händelser.

Extraordinär händelse
En extraordinär händelse är en händelse som

  1. avviker från det normala och hotar liv, hälsa eller egendom
  2. innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  3. kräver snabba insatser av kommunen.

Exempel på händelser som har inneburit samhällsstörningar i Uppvidinge kommun är stormarna Gudrun, Per och Simone. Den kommunala krisstödsorganisationen har aktiverats vid några tillfällen.

Läs mer om:
Kommunens krisberedskap
Krissamverkan Kronoberg
Råd vid kris
Din egen krisberedskap

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-01

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Charlott Åberg
Telefon: 0474-470 64
charlott.aberg@uppvidinge.se

Kommunchef
Christer Lindberg
Telefon: 0474-470 25
christer.lindberg@uppvidinge.se

Samhällets viktigaste telefonnummer

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom eller miljö!

Nödnummer SOS alarm:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 112

Information vid allvarliga olyckor och kriser:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 113 13

Polisen i icke akuta fall:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 114 14

Sjukvårdsrådgivning:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 1177

Anmälan av försvunna barn:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 116 000

Jourläkarcentral:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0470-58 78 00

Läkemedelsupplysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: 0771-46 70 10

Giftinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (vid akuta fall 112): 010-456 67 00

Jourhavande medmänniska:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  08-702 16 80

Kvinnojouren Blenda:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0470-488 08

Viktiga kontakter Uppvidinge kommun

Aktuell information
www.uppvidinge.se
www.facebook.com/uppvidingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniska avdelningen
tekniska.avdelningen@uppvidinge.se (kontorstid)
0474-470 00 (Felanmälan kommunal teknisk verksamhet dagtid)
0474-470 97 (Felanmälan kommunalt vatten- och avlopp på kvällar och helger)

Akut social hjälp
socialkontoret@uppvidinge.se (kontorstid)
0474-470 00 (Individ- och familjeomsorgen 08.00-10.00, övrig kontorstid via växeln)
112 (Socialjour via SOS Alarm på kvällar och helger
Webbplatsen (Organisationer som ger akut socialt stöd)

Uppvidingehus
Webbplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Gör en felanmälan på hemsidan eller kontakta fastighetsskötarkontoret på bostadsorten 09.00-09.30)

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge