Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunen i sociala medier

Sociala medier är ett sätt att kommunicera och dela kunskap på. Exempel på sociala medier är Facebook, Twitter, YouTube, bloggar och webbplatser med chat och kommentarfält.

Uppvidinge kommun använder sociala medier för att:

  • Skapa öppenhet och öka kunskapen om den kommunala verksamheten
  • Utöka servicen ifråga om att lämna upplysningar, ge vägledning och råd samt svara på frågor om den kommunala verksamheten
  • Öka medborgardialogen
  • Nå nya målgrupper
  • Rekrytera nya medarbetare

Uppvidinge kommun har riktlinjerPDF för hur sociala medier får användas i verksamheten.

Uppvidinge kommun är idag aktivt i följande sociala medier:

Linkedin
Instagram
Sidan senast uppdaterad: 2018-02-01
Kontakt

Kommunikationsansvarig
Anna Tigerström
Telefon 0474-470 32
Mobil 076-898 74 26
anna.tigerstrom@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge