Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Medborgarförslag

Att lämna in ett medborgarförslag är ett sätt att påverka kommunpolitiken. Denna möjlighet finns för alla som är folkbokförda i Uppvidinge kommun, det vill säga även barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt.

Vad är ett medborgarförslag?
Ett medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att väcka ett ärende i fullmäktige.

Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. I övrigt kan medborgarförslaget handla om allt som berör kommunens verksamhet.

Alla inkomna medborgarförslag är offentliga handlingar.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?
Alla personer som är folkbokförda i Uppvidinge kommun. Detta innebär att barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått rösträtt kan lämna in ett medborgarförslag.

Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte väcka medborgarförslag.

Så här lämnar du in ditt medborgarförslag
Medborgarförslaget ska lämnas in som ett skriftligt brev eftersom det måste vara undertecknat av en eller flera personer. Därför kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post.  

Medborgarförslaget ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.

Använd gärna följande blankett för medborgarförslag: Blankett för medborgarförslag PDF

Skicka medborgarförslaget till:
Uppvidinge kommun
Box 59
364 21 Åseda

Vad händer med ditt medborgarförslag?
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas. Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-21
Kontakt

Nämndsekreterare
Magda Gyllenfjell
Telefon 0474-470 11
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se

Inkomna medborgarförslag

Blankett för att lämna ett medborgarförslagPDF

Du kan skriva in medborgarförslaget  (Pdf) direkt på blanketten i din dator, men du måste skriva ut och skriva under innan du skickar eller lämnar in den.

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge