Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Tillstånd och ansökningar för företag
Tillstånd Tillståndsgivare/kontakt Blanketter
Alkoholservering, ölförsäljning i detaljhandelnSocialförvaltningenTill Blankettarkiv
Att servera alkohol kräver oftast att det finns ett serveringstillstånd. Det krävs en anmälan till kommunen för att servera eller sälja folköl i detaljhandeln. Socialförvaltningen Box 43, Storgatan 29 360 73 Lenhovda. Växel 0474-47 000 socialkontoret@uppvidinge.se Postgironummer 64010 97-8  
BekämpningsmedelMiljö och byggnadsförvaltningen 
Tillstånd krävs för yrkesmässig spriding av bekämpnings-medel inom vattenskyddsområde Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59, 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
Brandfarliga varor, cisternerMiljö och byggnadsförvaltningen 
Tillstånd krävs exempelvis för bensinstationer och restauranger med gasolinstallationer samt för vissa oljecisterner Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
MarklovMiljö och byggnadsförvaltningen 
Krävs i vissa fall i samband med schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Anmälan görs på samma blankett som för bygglov. Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
Miljöfarlig verksamhetMiljö och byggnadsförvaltningen 
Viss miljöfarlig verksamhet måste anmälas Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
ParkeringstillståndTekniska avdelningen 
   
Offentliga lokalerMiljö och byggnadsförvaltningen 
Anmälan innan du startar bad anäggning, skola, förskola eller annan lokal för undervisning Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
Rivningslov, rivningsanmälanMiljö och byggnadsförvaltningen 
Rivningsanmälan krävs vid rivning av nästan alla typer av byggnader Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
Skyltar och ljusanordningarMiljö och byggnadsförvaltningen 
  Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
SolvärmebidragLänsstyrelsen 
   
GatuförsäljningTekniska avdelningen 
   
Hygienlokal anmälanMiljö och byggnadsförvaltningen 
  Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
KemikaliehanteringLänsstyrelsen 
   
KöldmedierMiljö och byggnadsförvaltningen 
Verksamheter med kyl och frysanläggningar  
LivsmedelstillståndMiljö och byggnadsförvaltningen 
   
Lokaler, ändrad användningMiljö och byggnadsförvaltningen 
   
Bygglov, bygganmälanMiljö och byggnadsförvaltningen 
  Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
DjurhållningLänsstyrelsen 
   
Enskilt avloppMiljö och byggnadsförvaltningen 
  Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
Farligt avfallMiljö och byggnadsförvaltningen 
  Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
Farligt avfall transportLänsstyrelsen 
   
Fjärrvärmeanslutning  
   
TobaksförsäljningMiljö och byggnadsförvaltningen 
  Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
Uteservering  
   
VA-anslutningTekniska avdelningen 
   
VentilationskontrollMiljö och byggnadsförvaltningen 
  Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59 364 21 Åseda Fax 0474-470 60 mbn@uppvidinge.se 
Sidan senast uppdaterad: 2014-10-29

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge